Als subscriptors actuals i als futurs

Fa uns mesos l’Enciclopèdia de Menorca reapareixia amb un nou tom, el XIX, que tancava la segona part dedicada a la història de la música. Repreníem així l’activitat editorial suspesa per la mort de Josep Miquel Vidal Hernández i el tancament de l’entitat editora, Obra Cultural de Menorca (OCM), el gener de 2013. La Fundació Enciclopèdia de Menorca (FEM) ha pres el relleu d’OCM i es disposa a culminar un projecte cultural d’enorme envergadura: reunir tot el coneixement a l’abast sobre Menorca i els menorquins. Amb aquest, començam una sèrie d’articles per donar a conèixer l’Enciclopèdia de Menorca, un projecte ara totalment renovat que té per objectiu ser la millor carta de presentació de la nostra illa.

No cal dir que aquests últims anys han estat extremadament difícils. La FEM naixia descapitalitzada i sense infraestructura material de cap mena. Des d’un primer moment, idò, vam decidir que si l’Enciclopèdia havia de ser viable econòmicament, la seva estructura havia de ser mínima per tal d’eliminar qualsevol mena de cost fix. Per això no tenim oficina ni personal en plantilla. Tant la gestió com l’edició estan confiades a empreses independents que ens facturen en funció del seu servei. És clar que això té els seus inconvenients. El principal és reprendre el contacte amb els qui fins fa uns anys havien estat subscriptors d’OCM. Des del començament de setembre estem contactant amb aquestes persones, però és una feina lenta i laboriosa. Les dades que disposam dels antics subscriptors són, molt sovint, incompletes i no sempre precises, la qual cosa ens limita molt.

Volem fer un contacte personal per explicar de primera mà la situació de l’Enciclopèdia i convidar els subscriptors d’OCM a sumar-se al nou projecte fent-se subscriptors de la FEM. Aquest contacte personalitzat és lent i som plenament conscients que encara no hem pogut arribar a tothom. Sabem que moltes persones s’han estranyat de no haver rebut el tom de manera automàtica. D’altres se senten desorientades perquè el recollien directament de les oficines d’OCM i ara no saben on han de recórrer. En poques paraules, a molts antics subscriptors i amics de l’Enciclopèdia els costa de trobar-nos. A tots els demanam disculpes i els volem comunicar que treballam per agilitar els contactes. Si ho prefereixen, poden contactar amb nosaltres per una d’aquestes tres vies:

  1. Cridada telefònica al núm. 971097014
  2. Correu electrònic a fundacioenciclopediamenorca@gmail.com
  3. Carta enviada per correu postal a nom de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, plaça de la Biosfera 5, 07003 Maó.

Al nostre web, www.fundacioenciclopediademenorca.cat, hi ha un formulari per formalitzar la subscripció, a més de la botiga virtual per adquirir els exemplars dels toms en estoc.

Una volta el subscriptor estigui d’alta al nostre fitxer, rebrà els toms a mesura que es vagin publicant de manera automàtica. Consideram que els subscriptors són la columna vertebral de l’Enciclopèdia. Per això els oferim un seguit d’avantatges:

  1. No ha de pagar cap quota anual, ni d’alta ni de baixa.
  2. Sense pagament per avançat. En publicar un tom, l’enviarem a casa i passarem el càrrec al compte bancari un cop el subscriptor l’hagi rebut.
  3. Descompte sobre el preu de venda al públic, en reconeixement a la fidelitat i a la confiança.
  4. Descomptes i facilitats de pagament per adquirir els toms ja publicats.
  5. Informació puntual dels nostres projectes, ofertes i qualsevol altra novetat.

El subscriptor no és per a nosaltres un client més, sinó algú que participa del projecte col·lectiu més ambiciós de la nostra cultura: la publicació de la major obra científica i de més abast sobre Menorca. Un projecte que s’encetà amb la publicació, el juny de 1979, del primer fascicle. En un proper article parlarem, precisament, de la història de la nostra Enciclopèdia.