Presentació del nou tom d’història al Cercle Artístic

És un honor per a la Fundació que es comptés amb nosaltres per inaugurar el...

El pla d’edició

Quan s’han acomplert 35 anys des de l’aparició del primer fascicle convé girar la vista...

La Fundació Enciclopèdia de Menorca

Era pels volts de 2005 quan Josep Miquel Vidal considerà que la viabilitat a llarg...

Una mica d’història de l’Enciclopèdia de Menorca

El projecte de publicar una enciclopèdia d’ús escolar centrada en Menorca nasqué en la tardor...

Als subscriptors actuals i als futurs

Fa uns mesos l’Enciclopèdia de Menorca reapareixia amb un nou tom, el XIX, que tancava...