Comunicat del Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca

La situació de l’Enciclopèdia de Menorca ha estat notícia destacada als mitjans de comunicació insulars en les últimes setmanes. És evident que aquesta obra, tan rellevant per a la cultura menorquina, es troba en una situació delicada fins al punt d’haver-se posat en entredit la seva continuïtat. Per això, des del Patronat de la Fundació Enciclopèdia de Menorca (FEM) creiem convenient donar a conèixer a l’opinió pública aquestes puntualitzacions per tal d’evitar malentesos i confusions, sobretot derivades de la situació concursal en què es troba Obra Cultural de Menorca (OCM) i, a la vegada, refermar el nostre ferm compromís de donar continuïtat a aquesta gran obra col·lectiva que és l’Enciclopèdia de Menorca, que amb la Fundació ja és patrimoni de tots els menorquins.

1.- L’Enciclopèdia de Menorca començà a ser publicada en forma de fascicles l’any 1979 per OCM (aleshores Obra Cultural Balear de Menorca). Ja als seus inicis, s’havia concebut com una enciclopèdia temàtica i d’alta divulgació. Amb el temps, el pla inicial s’havia anat modificant i ampliant a mesura que s’incorporaven nous camps de coneixement. Val a dir que en les últimes dècades del segle XX i primers anys del XXI el nombre de científics menorquins de les més diverses disciplines ha augmentat molt, igual que la producció científica sobre Menorca, per la qual cosa es cregué convenient anar incorporant aquest coneixement a l’Enciclopèdia.

2.- Els nombrosos autors que han col·laborat en la redacció de l’Enciclopèdia ho han fet de manera totalment altruista, sense cobrar mai ni un cèntim en concepte de drets d’autor. Tots ells han posat el millor del seu quefer professional i científic en oferir a la societat un producte d’alta qualitat. Així ha estat reconegut en els diferents premis, distincions i homenatges que al llarg de tots aquests anys ha rebut l’Enciclopèdia de Menorca, tant aquí com fora de l’illa.

3.- Els autors no s’han limitat a recopilar i sintetitzar el que ja hi havia publicat, sinó que han hagut de fer una important tasca de recerca. Dit altrament, l’Enciclopèdia no és només una obra d’alta divulgació, sinó que també, i sobretot, és una obra generadora de coneixement científic en tots els àmbits.

4.- Des del seu inici, l’ànima de l’Enciclopèdia fou Josep Miquel Vidal Hernández, traspassat de manera inesperada el 9 de gener de 2013. Tanmateix, Vidal volia garantir la continuïtat de l’obra més enllà de la seva persona. D’aquí el projecte de constituir la FEM, ja fa gairebé deu anys, amb la finalitat d’implicar directament els autors i les institucions insulars (tots els ajuntaments i el Consell Insular), a més de la Universitat de les Illes Balears i el Govern autonòmic. En efecte, el 25 de setembre de 2006 el Consell Insular de Menorca aprovava inicialment els estatuts de la FEM, que foren publicats al BOIB de 6 de gener de 2007. A partir d’aquí s’obria un llarg procés administratiu, ja que es requeria l’adopció d’acords en plenari de tots els consistoris i altres institucions per incorporar-se al Patronat i per designar els seus representants. Per aquest motiu, la constitució de la Fundació no es dugué a terme fins al 17 de desembre de 2010. La FEM naixia amb una patrimoni format pels fotolits i imatges de tots els toms publicats fins al moment, valorats en 40.000 euros. Aquest fons fou cedit per OCM i s’ha incorporat a l’Arxiu d’Imatge i So per a la seva custòdia i conservació. Tot això, per tant, molt abans que OCM entràs en situació concursal.

5.- L’objectiu era que la FEM assumís l’edició de l’Enciclopèdia mentre que OCM es mantindria operativa, però canviant la seva funció per dedicar-se a d’altres activitats de promoció i difusió cultural. Malauradament, la mort de Josep M. Vidal s’esdevingué quan tot just s’havia iniciat la transició. Pocs dies després transcendia la crítica situació financera d’OCM, la qual cosa obligà la nova junta d’aquesta entitat sol·licitar el concurs voluntari de creditors.

6.- Des del primer moment, la FEM ha mostrat la més ferma voluntat de complir amb el seu principal propòsit, que no és altre que la continuïtat de l’edició de l’Enciclopèdia de Menorca. És clar, tanmateix, que la situació concursal d’OCM i la manca de liquiditat de la FEM (en aquests moments el seu patrimoni és sobretot immaterial) han impedit que en aquest últim any es pogués complir amb el compromís d’editar un nou volum per tal de respectar el calendari previst. El nostre objectiu a curt termini és publicar el segon volum del tom Història de la Música, l’original del qual està pràcticament enllestit. Això permetria sortir d’aquesta situació d’impàs i reprendre el cicle de publicacions de manera regular fins a la culminació de l’obra. En aquest sentit, estam elaborant un pla de publicació que, en estar enllestit, farem públic.

7.- Per tal d’ajudar OCM a liquidar el seu estoc, la FEM, mitjançant un contracte de distribució, està en disposició de comercialitzar els 11 toms dels quals hi ha existència (altres 4 estan exhaurits). Tot això, és clar, sense prejudici dels legítims drets dels creditors d’OCM, ja que els ingressos que aquesta entitat obtengui per la liquidació de l’estoc estaran supervisats per l’administració concursal.

8.- La Fundació Enciclopèdia de Menorca vol agrair les nombroses mostres de suport rebudes fins ara, sobretot les dels subscriptors de l’Enciclopèdia, ara ja benefactors de l’obra. També vol fer una crida a tota la societat menorquina, institucions, empreses i ciutadans en general, perquè ajudi a donar continuïtat al que, sens dubte, és un dels projectes científics i culturals més ambiciosos que s’han concebut a la nostra illa. La seva forma jurídica de fundació li permet de rebre donacions que, degudament justificades, representen avantatges fiscals per als donants. Malauradament, el mecenatge privat encara no està gaire assumit per la nostra societat, però sens dubte serà en el futur una de les principals vies de finançament de projectes culturals com el de l’Enciclopèdia de Menorca. Més endavant concretarem els procediments per tal de canalitzar aquest micromecenatge privat cap a la Fundació.

Menorca, 28 de març de 2014.