El pla d’edició

Quan s’han acomplert 35 anys des de l’aparició del primer fascicle convé girar la vista enrere per veure el que s’ha aconseguit fins ara. Amb el tom XIX publicat fa uns mesos, són 16 els volums editats; sumen 5.334 pàgines i 5.166 il·lustracions, mapes, quadres i gràfics. Hi han col·laborat, en major o menor mesura, 54 autors entre els quals n’hi ha que són referents de les ciències naturals, les ciències socials i les humanitats.

L’Enciclopèdia de Menorca és, idò, una obra d’absoluta referència a l’hora d’acostar-se a la realitat de la nostra illa i dels seus habitants. És la carta de presentació d’una illa i d’una societat al món. Perquè de cap manera l’Enciclopèdia s’ha concebut com una obra localista de consum intern. Més aviat el que des d’un començament s’ha volgut ha estat projectar Menorca des del més proper a l’universal. La qualitat i varietat dels autors que han col·laborat i col·laboraran en el futur en l’Enciclopèdia ho avala. Perquè no es tracta d’erudits locals, sinó d’investigadors, la majoria d’ells universitaris, que han desenvolupat els seus treballs en camps més amplis i diversos. Açò vol dir que els investigadors que col·laboren en l’elaboració de l’Enciclopèdia tenen una visió àmplia i completa dels seus respectius camps de treball, de manera que l’aplicació dels seus coneixements a Menorca és un aspecte més, no l’únic, dels seus quefers ordinaris. Tanmateix els autors no s’han limitat a recopilar i sintetitzar el que ja hi havia publicat, sinó que han hagut de fer una important tasca de recerca. Dit altrament, l’Enciclopèdia no és només una obra d’alta divulgació, sinó que també, i sobretot, és una obra generadora de coneixement científic en tots els àmbits.

Ara l’objectiu primordial és acabar d’editar els toms en paper. Ens trobam a la meitat del projecte. Amb un ritme de dos volums anuals, l’Enciclopèdia podria quedar enllestida en un termini raonable de temps. El quadre que segueix indica els toms publicats fins ara i els prevists, tot indicant la data dels de més propera aparició. No es pot descarar que s’afegeixi algun nou volum si es pot abordar algun dels camps de coneixement no prevists fins ara, però en tot cas les modificacions seran mínimes. A hores d’ara s’està treballant en la redacció d’alguns d’aquests nous toms, dels quals en donarem notícia més endavant.

Tom Títol Publicació
I Geografia física 1981
II El món vegetal 1988
III Invertebrats no artròpodes 1993
IV Invertebrats artròpodes
V-1 Vertebrats. Peixos 2002
V-2 Vertebrats. Amfibis i Rèptils 2005
V-3 Vertebrats. Aus i mamífers
VI Ecologia I. Sistemes naturals
VII Ecologia II. Funcions i processos ecològics
VIII Arqueologia 1995
IX-1 Història I. Dels inicis del poblament a l’època talaiòtica 2001
IX-2 Història I. De la romanització a la Manurqa islàmica Previst 2017
X Història II. De la conquesta cristiana a la guerra de Successió 2000
XI-1 Història III. De la Menorca britànica a la consolidació de l’Estat liberal 2011
XI-2 Història III. De la industrialització a la Guerra Civil Previst 2018
XI-3 Història III. De la postguerra fins al present
XII Economia 1991
XIII-1 Història de la Medicina 1 Previst 2016
XIII-2 Història de la Medicina i de la ciència 2
XIV Antropologia 1 1999
XV-1 Antropologia 2 2007
XV-2 Antropologia 3 Previst 2017
XVI Història de l’Art 1 2004
XVII Història de l’Art 2 2009
XVIII Història de la Música 1 2012
XIX Història de la Música 2 2015
XX-1 Història de la Cultura. Llengua, literatura i pensament I
XX-2 Història de la Cultura. Llengua, literatura i pensament II
XX-3 Història de la Cultura. Llengua, literatura i pensament III
XXI Cartografia històrica Previst 2016
XXII Arquitectura
XXIII Demografia i sociologia