El pla d’edició

Quan s’han acomplert 35 anys des de l’aparició del primer fascicle convé girar la vista enrere per veure el que s’ha aconseguit fins ara. Amb el tom XIX publicat fa uns mesos, són 16 els volums editats; sumen 5.334 pàgines i 5.166 il·lustracions, mapes, quadres i gràfics. Hi han col·laborat, en major o menor mesura, 54 autors entre els quals n’hi ha que són referents de les ciències naturals, les ciències socials i les humanitats.

L’Enciclopèdia de Menorca és, idò, una obra d’absoluta referència a l’hora d’acostar-se a la realitat de la nostra illa i dels seus habitants. És la carta de presentació d’una illa i d’una societat al món. Perquè de cap manera l’Enciclopèdia s’ha concebut com una obra localista de consum intern. Més aviat el que des d’un començament s’ha volgut ha estat projectar Menorca des del més proper a l’universal. La qualitat i varietat dels autors que han col·laborat i col·laboraran en el futur en l’Enciclopèdia ho avala. Perquè no es tracta d’erudits locals, sinó d’investigadors, la majoria d’ells universitaris, que han desenvolupat els seus treballs en camps més amplis i diversos. Açò vol dir que els investigadors que col·laboren en l’elaboració de l’Enciclopèdia tenen una visió àmplia i completa dels seus respectius camps de treball, de manera que l’aplicació dels seus coneixements a Menorca és un aspecte més, no l’únic, dels seus quefers ordinaris. Tanmateix els autors no s’han limitat a recopilar i sintetitzar el que ja hi havia publicat, sinó que han hagut de fer una important tasca de recerca. Dit altrament, l’Enciclopèdia no és només una obra d’alta divulgació, sinó que també, i sobretot, és una obra generadora de coneixement científic en tots els àmbits.

Ara l’objectiu primordial és acabar d’editar els toms en paper. Ens trobam a la meitat del projecte. Amb un ritme de dos volums anuals, l’Enciclopèdia podria quedar enllestida en un termini raonable de temps. El quadre que segueix indica els toms publicats fins ara i els prevists, tot indicant la data dels de més propera aparició. No es pot descarar que s’afegeixi algun nou volum si es pot abordar algun dels camps de coneixement no prevists fins ara, però en tot cas les modificacions seran mínimes. A hores d’ara s’està treballant en la redacció d’alguns d’aquests nous toms, dels quals en donarem notícia més endavant.

TomTítolPublicació
IGeografia física1981
IIEl món vegetal1988
IIIInvertebrats no artròpodes1993
IVInvertebrats artròpodes
V-1Vertebrats. Peixos2002
V-2Vertebrats. Amfibis i Rèptils2005
V-3Vertebrats. Aus i mamífers
VIEcologia I. Sistemes naturals
VIIEcologia II. Funcions i processos ecològics
VIIIArqueologia1995
IX-1Història I. Dels inicis del poblament a l’època talaiòtica2001
IX-2Història I. De la romanització a la Manurqa islàmicaPrevist 2017
XHistòria II. De la conquesta cristiana a la guerra de Successió2000
XI-1Història III. De la Menorca britànica a la consolidació de l’Estat liberal2011
XI-2Història III. De la industrialització a la Guerra CivilPrevist 2018
XI-3Història III. De la postguerra fins al present
XIIEconomia1991
XIII-1Història de la Medicina 1Previst 2016
XIII-2Història de la Medicina i de la ciència 2
XIVAntropologia 11999
XV-1Antropologia 22007
XV-2Antropologia 3Previst 2017
XVIHistòria de l’Art 12004
XVIIHistòria de l’Art 22009
XVIIIHistòria de la Música 12012
XIXHistòria de la Música 22015
XX-1Història de la Cultura. Llengua, literatura i pensament I
XX-2Història de la Cultura. Llengua, literatura i pensament II
XX-3Història de la Cultura. Llengua, literatura i pensament III
XXICartografia històricaPrevist 2016
XXIIArquitectura
XXIIIDemografia i sociologia