Fascicles

En els seus inicis, l’Enciclopèdia de Menorca es publicava per fascicles. Alguns toms es van finalitzar i es van poder enquadernar, però d’altres van quedar inacabats en el moment que es va passar a publicar toms sencers. Aquests toms estan actualment en preparació i, quan estiguin enllestits, inclouran la informació dels fascicles que encara sigui vigent. Els fascicles, per tant, ja no seran d’utilitat. En cas d’haver-los conservat, la Fundació Enciclopèdia de Menorca aplicarà un descompte a tothom que compri el tom i retorni els fascicles.

Fascicles publicats de toms inacabats:

Arquitectura: S’han editat 4 fascicles d’Arqueologia rural, que s’han reeditat el 2017 com a separata.
Biogeografia: 3 fascicles, que s’han reeditat i actualitzat el 2023 com a separata
Ecologia: 1 fascicle
Ecologia marina: 4 fascicles
Invertebrats artròpodes: 8 fascicles
Literatura: 2 fascicles
Població (demografia): 2 fascicles

Els fascicles que sí que van acabar en tom sencer són els següents. Alguns estan exhaurits, però si desitgeu informació sobre la disponibilitat, podeu contactar amb secretaria@fundacioenciclopediademenorca.cat. Tenen un preu de 4 € i s’aplica una rebaixa per una compra superior a 5 unitats:

I. Geografia física
Climatologia I
Climatologia II
Climatologia III
Geologia I
Geologia II
Geologia III
Oceanografia I
Oceanografia II
Oceanografia III
Hidrogeologia
Geomorfologia I
Geomorfologia II
Apèndix I
Apèndix II
Apèndix III

II. El món vegetal
Botànica I
Botànica II
Botànica III
Botànica IV
Botànica V
Botànica VI
Vegetació I
Vegetació II
Vegetació III
Apèndix I
Apèndix II
Apèndix III
Apèndix IV

III. Invertebrats no artròpodes
Invertebrats No Artròpodes I
Invertebrats No Artròpodes II
Invertebrats No Artròpodes III
Invertebrats No Artròpodes IV
Invertebrats No Artròpodes V
Invertebrats No Artròpodes VI
Invertebrats No Artròpodes VII
Invertebrats No Artròpodes VIII
Invertebrats No Artròpodes IX
Invertebrats No Artròpodes X
Invertebrats No Artròpodes XI
Invertebrats No Artròpodes XII
Invertebrats No Artròpodes XIII
Apèndix I
Apèndix II
Apèndix III
Apèndix IV
Apèndix II

VIII. Arqueologia
Arqueologia I
Arqueologia II
Arqueologia III
Arqueologia IV
Arqueologia V
Arqueologia VI
Arqueologia VII
Arqueologia VIII
Arqueologia IX
Arqueologia Romana I
Arqueologia Romana II
Arqueologia Romana III
Arqueologia Romana IV
Arqueologia Romana V
Arqueologia Romana VI
Arqueologia Romana
Apèndix I

IX. Història I
Introducció a la Història I
Fonaments Geogràfics de la Història I
Fonaments Geogràfics de la Història II
Fonaments Geogràfics de la Història III
Poblament Inicial i els Grups Cult. Pret. I
Poblament Inicial i els Grups Cult. Pret. II
Poblament Inicial i els Grups Cult. Pret. III
Cultura Talaiòtica II
Cultura Talaiòtica III
Cultura Talaiòtica IV
Cultura Talaiòtica V
Apèndix I
Apèndix II
Apèndix III

XIV. Antropologia I
Una Visió Històrica I
Una Visió Històrica II
Una Visió Històrica III
Una Visió Històrica IV
La Pagesia I
La Pagesia II
La Pagesia III
La Pagesia IV
La Pagesia V
La Pagesia VI
La Pagesia VII
La Pagesia VIII
La Pagesia IX
Apèndix I
Apèndix II
Apèndix III