Josep Miquel Vidal Hernández. L’ànima de l’Enciclopèdia de Menorca (1939–2013)

J.M. Vidal a la presentació del tom Economia (1991)

Neix a Maó el 27 d’octubre de 1939. Es llicencià en ciències físiques a la Universitat de Barcelona i amplià estudis a l’International Center for Theoretical Physics de Trieste, dependent de la UNESCO. Fou professor ajudant de la Universitat de Barcelona, on també treballà per a diferents editorials. L’any 1975 tornà a Menorca per establir-se definitivament a l’illa i aviat destacà com a dinamitzador cultural en el moment d’efervescència que foren els anys de la transició a la democràcia. Des de la secció menorquina de l’Obra Cultural Balear (OCB) fou un dels promotors del projecte d’elaborar una enciclopèdia escolar menorquina, sorgit l’any 1977. Fou l’embrió del que seria l’Enciclopèdia de Menorca, de la qual en seria el director des del primer moment fins a la seva mort. L’any 1985, en constituir-se l’Institut Menorquí d’Estudis (IME), fou un dels membres fundadors dins la secció de Ciència i Tècnica. L’any 1986 fou nomenat secretari general de la institució i, més tard, en canviar els estatuts, coordinador científic, càrrec que ostentà fins a la seva mort. Josep M. Vidal compatibilitzava aquest càrrec amb la direcció de l’Enciclopèdia de Menorca, que s’editava des de l’Obra Cultural de Menorca (OCM), entitat ja totalment deslligada d’OCB, i amb una intensa activitat de recerca en l’àmbit de la història de la ciència, sense descurar la participació en diverses entitats culturals.

Des dels seus múltiples vessants, Josep M. Vidal ha estat un dels grans dinamitzadors de la vida cultural menorquina de l’últim quart del segle xx i primers anys del xxi. La seva figura és el paradigma del científic humanista, interessat per totes les branques del coneixement que no per estar centrat en Menorca no deixa de projectar-se vers la universalitat. Breu: un enciclopedista a l’antiga i un homenot en el ple sentit planià del mot que ha consagrat la seva vida a la producció i la difusió cultural i científica. La seva bibliografia és molt extensa i esdevé un referent ineludible en parlar de la història de la ciència a Menorca en particular i a les Balears en general. La fotografia fou una altra de les seves passions. Testimoni gràfic de l’últim mig segle a Menorca, Vidal cedí més de 30.000 instantànies a l’Arxiu d’Imatge i So.

Però sens dubte el gran projecte de la seva vida ha estat l’Enciclopèdia de Menorca, a la qual ha donat vida i ha projectat malgrat totes les dificultats i entrebancs, sobretot en els últims anys, quan les subvencions públiques començaren a experimentar una caiguda en picat. Morí de manera sobtada a Maó el 9 de gener de 2013 deixant un gran buit en la cultura i la societat de Menorca. Durant la seva vida rebé multitud de premis i distincions, molts d’ells amb motiu de la seva tasca d’impulsor de l’Enciclopèdia. A títol pòstum, li fou concedida la Taula d’Or del premi Maria Lluïsa Serra, instituït pel Consell Insular de Menorca (2013). Però el millor homenatge que podem fer a Josep Miquel Vidal és culminar el seu gran projecte de l’Enciclopèdia de Menorca. Des de la Fundació Enciclopèdia de Menorca hi estam fermament compromesos.