La digitalització de l’Enciclopèdia de Menorca, una mirada al futur

Una vegada estabilitzada la situació econòmica de l’Enciclopèdia de Menorca i assolit un ritme prou constant de publicació de toms, l’actual entitat editora de la col·lecció, la Fundació Enciclopèdia de Menorca (FEM), ha pogut mirar el futur amb optimisme. D’una banda, inaugurant una nova col·lecció, les Publicacions de l’Enciclopèdia de Menorca, a través de la qual es posa a l’abast de la població un material que amplia i complementa l’Enciclopèdia amb separates monogràfiques dedicades a tots els àmbits de coneixement. El mes d’abril del 2023 va veure la llum el tercer nombre d’aquesta col·lecció, Biogeografia de Menorca: Origen de la flora i la fauna de l’illa, del professor Joan Rita. D’altra banda, la FEM ha decidit encarar un dels majors reptes del futur: la consolidació al món digital i, amb ell, l’accés a un públic que té en la tecnologia la principal porta d’entrada a la informació. Perquè, tot i mantenir la publicació en paper, la Fundació no pot defugir la realitat del seu temps i ha de treballar per adaptar-se als nous canals d’accés al coneixement. És en aquest sentit que un dels objectius de l’entitat és, actualment, la digitalització de tota la col·lecció, posant-la a l’abast del gran públic a la pàgina web de l’entitat a un preu assequible per a totes les persones interessades i de forma gratuïta per als subscriptors de l’Enciclopèdia, autèntics artífexs, juntament amb la feina altruista dels autors i autores dels toms, de la continuïtat del projecte.

L’objectiu inicial és la digitalització dels toms esgotats. Així, ja s’han digitalitzat els toms I – Geografia Física (1981), signat per Agustí Jansà, Xavier Jansà, Carme Llompart, Benet Mercadal, Antoni Obrador, Joan Rosell, Josep Trilla i Toni Vidal, i el II – El món vegetal, de M. Àngels Cardona, i aquest 2024 es treballarà en el tom III – Invertebrats no artròpodes i el tom VIII – Arqueologia. Els toms són degudament escanejats en alta resolució, retocats i convertits a PDF dinàmic amb marcadors, sumari interactiu i motor de cerca. Es posen a disposició per a consulta i compra a través de la pàgina web de la FEM.

La digitalització ha comptat amb una aportació de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i el suport dels patrons institucionals de la FEM, és a dir, els vuit ajuntaments de Menorca, el Consell Insular, el Govern Balear i la Universitat de les Illes Balears.