Presentació i estatuts

L’Enciclopèdia

El juny de 1979 sortia el primer fascicle del tom de geografia física, dedicat a la climatologia. Començava així un ambiciós projecte editorial: reunir en una enciclopèdia temàtica tot el coneixement sobre Menorca i els menorquins, tant en el camp de les ciències socials, com de les ciències socials i les humanitats. El projecte es posà en marxa gràcies a l’empenta i a l’entusiasme de Josep Miquel Vidal Hernández i dels socis que formaven la secció menorquina d’Obra Cultural Balear, més tard convertida en Obra Cultural de Menorca (OCM). Des d’alhesores, desenes d’autors, especialistes en les diverses disciplines, han aportat de manera altruista els seus coneixements per bastir una obra de qualitat amb vocació d’alta divulgació. Però per assolir aquest objectiu, ha estat necessària també una important tasca de recerca primària per tal d’omplir els buits de coneixement. Per això, es pot dir que l’Enciclopèdia de Menorca no és només una obra d’alta divulgació, sinó també generadora de coneixement en tots els àmbits. La qualitat de l’Enciclopèdia de Menorca ha estat àmpliament reconeguda per la seva qualitat científica, havent rebut nombrosos premis i distincions dins i fora de Menorca.

La Fundació

El desembre de 2010 es constituí la Fundació Enciclopèdia de Menorca (FEM), amb la participació com a patrons de les institucions públiques (Govern de les Illes Balears, Consell Insular de Menorca, els vuit ajuntaments menorquins i la Universitat de les Illes Balears) i una representació dels autors. La mort de Josep Miquel Vidal i la desaparició d’OCM (2013) ha accelerat el que havia de ser una transició gradual, de manera que el tom XIX, Història de la música II (2015) ja ha estat editat per la FEM. Una de les prioritats de la FEM en aquesta nova etapa ha estat el disseny del pla d’edició que ha de conduir a culminar la publicació de l’Enciclopèdia de Menorca per emprendre posteriorment nous projectes, entre els quals hi ha la digitalització i l’actualització dels continguts.

Col·laboració

La realització d’aquests projectes precisa de la col·laboració econòmica de les institucions representades al Patronat, però també de totes aquelles persones i entitats que senten la satisfacció del valor afegit que aportam a la cultura de Menorca i, des de Menorca, contribuïm a projectar la realitat de la nostra illa al món. Perquè l’Enciclopèdia de Menorca és, sobretot, una obra col·lectiva en què els autors que treballen sense cap remuneració econòmica i els subscriptors han estat i són les columnes vertebrals. Però volem comptar també amb l’ajuda de totes aquells persones que, sense ser subscriptores, compren els toms de les matèries del seu interès i amb totes les persones i entitats privades que ens vulguin ajudar amb les seves aportacions econòmiques. La forma jurídica de fundació fa que totes les donacions gaudeixin dels avantatges fiscals de la figura legal del mecenatge.

Estatuts de la Fundació Enciclopèdia de Menorca