Subscripció

Fes-te subscriptor de l’Enciclopèdia de Menorca

Col·labora en aquest projecte cultural i obtindràs aquests avantatges:

 Sense quotes anuals, ni d’alta ni de baixa.

 Sense cobraments per avançat. En publicar-se un tom, us l’enviarem a casa i passarem el càrrec al vostre compte (podeu triar fer-ho en una o dues mensualitats).

 10 € de descompte en els nous toms, amb la despesa d’enviament a casa inclosa.

 Descomptes especials per la compra de toms publicats abans del 2015: 1-2 toms = 10%, 3-5 toms = 15%, 5-10 toms = 20%.

 La satisfacció de fer possible el projecte cultural menorquí més ambiciós: la publicació de l’obra científica de major abast sobre Menorca.


Butlleta de subscripció

Dades personals

Nom

Llinatges

NIF (12.345.678 X)


Adreça

Codi Postal

Població


Telèfon fix

Telèfon mòbil

Adreça electrònica


Dades bancàries

Nom de l'entitat bancària o de la caixa

Número de compte / IBAN (ES00 0000 0000 0000 0000 0000)

Modalitat de pagament


Tots els camps són obligatorisImportant: Heu d'emplenar i signar el document de domiciliació bancària i ens l'heu de retornar per correu postal (plaça de la Biosfera, 5. 07703 Maó) o per correu electrònic (secretaria@fundacioenciclopediademenorca.cat).


Aquestes dades no es destinaran a cap altra finalitat que no sigui la de rebre les publicacions subscrites, i no es lliuraran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de la Llei orgànica 15/1999 de 13 desembre, de regulació del tractament automatitzat de les dades de caràcter personal.

Tothom podrà rectificar i cancel·lar les dades introduïdes en la base de dades de la Fundació Enciclopèdia de Menorca posant-se en contacte amb secretaria@fundacioenciclopediademenorca.cat o presentant-ho per escrit al nostre domicili de la plaça de la Biosfera, 5, 07703, de Maó.