III. Invertebrats no artròpodes

Bernat Mateo i Álvarez

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 1993. 336 p.
(Il·lustracions: 434; requadres: 6; Catàleg d’espècies)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-01-S