IX. Història I, vol. 1: Dels inicis del poblament a l’època talaiòtica

Miquel À. Casasnovas Camps, Josep S. Gornés Hachero, Joana M. Gual Cerdó, Antoni López Pons i Tomàs Vidal Bendito

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 2001. 299 p.
(Il·lustracions: 203; mapes: 23; plànols: 11; gràfics: 15)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-03-1