Lot de toms disponibles

650,00 

Amb la possiblitat de fer el pagament en 5 quotes mensuals de 100€ i una de 150 €.

Inclou els toms:

V. Vertebrats, vol. 1: Els peixos (80,00 €)
V. Vertebrats, vol. 2: Peixos, amfibis i rèptils (80,00 €)
X. Història II. De la conquesta cristiana a la Guerra de Successió (80,00 €)
XI. Història III, vol. 1: De la Menorca britànica a la consolidació de l’Estat liberal (1712-1854) (85,00 €)
XII. Economia (60,00 €)
XIII. Història de la Medicina I (90,00 €)
XV. Antropologia II, vol. 1: El món de la pesca. Artesania i oficis 80,00 €)
XVI. Història de l’art I (80,00 €)
XVII. Història de l’art II (80,00 €)
XVIII. Història de la Música I (85,00 €)
XIX. Història de la Música II (90,00 €)
XXI. Cartografia històrica (65,00 €)