V. Vertebrats, vol. 1: Els peixos

80,00 

Lluís Cardona Pascual i Manolo Elices Calafat

Col·laboradors: Adrià Casinos Pardos i Xavier Gomila Pons

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 2002. 327 p.
(Fotografies: 225; gràfics: 19; dibuixos: 77; quadres: 17)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-03-1