V. Vertebrats, vol. 2: Peixos, amfibis i rèptils

El preu original era: 95,00 €.El preu actual és: 80,00 €.

Lluís Cardona Pascual, Manolo Elices Calafat i Valentín Pérez Mellado

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 2005. 295 p.
(Fotografies: 214; mapes: 58; gràfics: 23; dibuixos: 44; quadres: 14)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-10-4