VIII. Arqueologia

Margalida Orfila Pons, Cristina Rita Larrucea, Lluís Plantalamor Massanet, Francesc Tuset Bertran

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 1995. 368 p.
(Il·lustracions: 220; làmines: 118; plànols: 21)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-02-3