XV. Antropologia II, vol. 1: El món de la pesca. Artesania i oficis

El preu original era: 95,00 €.El preu actual és: 80,00 €.

Coordinadors: Antoni Ginard Bujosa, Jaume Mascaró Pons i Andreu Ramis Pui-gros

Cristòfol Al·lès Bosch, Antoni Camps Extremera, M. Antònia Carbonero Gamundí, Francesc Florit Nin, Xavier Gomila Pons, Antoni López Pons, Manel Mascaró Talaya, Marc Moll Marquès, Joan Pau Salort Salort i Rafel Triay Bagur

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 2007. 320 p.
(Fotografies: 180; mapes: 3; taules: 11; dibuixos: 78; quadres: 24)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-11-2