XVII. Història de l’art II

El preu original era: 95,00 €.El preu actual és: 80,00 €.

Guillem Sintes Espasa, Cristina Andreu Adame i M. Àngels Hernández Gómez

Col·laboradors: Maria Josep Mulet Gutiérrez, Joan Pau Salort Salort i Albert Martínez Esteban

Consulteu-ne el sumari

Maó: Obra Cultural de Menorca, 2009. 416 p.
(Il·lustracions: 539; dibuixos: 6; requadres: 6)

ISBN: 84-600-1437-1
ISBN Tom: 84-87864-12-0